Sterownik wyciągu MarkoStar MSP 1.5

6aafb29d1736ef45b9de64b96fe9a296Przeznaczenie urządzenia

To specjalistyczne urządzenie pozwoli zautomatyzować pracę istniejącego wyciągu lub zbudować takowy w oparciu o dowolny odkurzacz. Sterownik zapewnia odpowiednią współpracę mikromotoru (dowolnej marki) z posiadanym wyciągiem (odkurzaczem). Zasada działania polega na uruchamianiu wyciągu w chwili załączenia mikromotoru (rozpoczęcia obróbki) i jego wyłączeniu z ustawionym opóźnieniem po skończeniu pracy mikromotora (zakończenie obróbki). Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość płynnej regulacji w szerokim zakresie mocy dostarczanej do odbiornika – np. regulacja mocy ssania wyciągu. Regulator naszego urządzenia posiada układ tzw. miękkiego startu w chwili rozruchu. W związku z tym, aby MarkoStar MSP 1.5 współpracował prawidłowo z odkurzaczem, należy bezwzględnie zdemontować regulator mocy odkurzacza, jeżeli go posiada.

Przyłączenie odbiorników.

MarkoStar MSP 1.5 posiada pięć gniazd sieciowych, ponumerowanych od 1 do 5, których przeznaczenie jest następujące:

G1 Gniazdo sieciowe – wyłączane wyłącznikiem głównym gniazdo ogólnego przeznaczenia.

G2 Gniazdo sieciowe – wyłączane wyłącznikiem głównym gniazdo ogólnego przeznaczenia.

G3 Gniazdo sterowane – służy do podłączenia urządzenia sterowanego (Slave). Maksymalne obciążenie tego gniazda 1500 VA.

G4 Gniazdo pomiarowe 1 – służy do podłączenia pierwszego urządzenia sterującego (Master).

G5 Gniazdo pomiarowe 2 – służy do podłączenia drugiego urządzenia sterującego (Master).

Maksymalne obciążenie gniazda G4 i G5 wynosi 1000VA. Gniazda G1, G2 zabezpieczone są bezpiecznikiem zwłocznym F1 – 10A/250V. Gniazda G3, G4, G5 zabezpieczone są bezpiecznikiem zwłocznym F2 – 10A/250V.

Podwójne gniazda pomiarowe wprowadzono w celu umożliwienia sterowania jednego urządzenia Slave z dwóch sterujących Master. Należy pamiętać, iż sumaryczne obciążenie wszystkich gniazd nie może przekroczyć 2000 VA. Przekroczenie podanych wartości maksymalnego obciążenia gniazd powoduje natychmiastowe uszkodzenie urządzenia.

UWAGA! W razie konieczności wymiany bezpieczników należy najpierw odłączyć urządzenie od sieci zasilającej!

Producent zastrzega możliwość modernizacji urządzenia z zachowaniem dotychczasowych funkcji.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.