Uniwersany zasilacz warsztatowy UNIZAS 3/25

94c81e2a195007c0415823669084a509Opis ogólny

Zasilacz UNIZAS3/25 jest uniwersalnym zasilaczem stabilizowanym z regulacją napięcia wyjściowego oraz wartości ograniczenia prądowego, sterowany mikroprocesorem.
Wmontowany wyświetlacz LED pozwala na odczyt napięcia lub prądu wyjściowego, oraz podgląd nastawionego napięcia przed podaniem go na zaciski wyjściowe.
Wyjściowy prąd można ustawiać w zakresie 0.1 – 3[A], natomiast napięcie od 0 – 25[V].
Wyjście zasilacza jest zabezpieczone przed zwarciem oraz posiada zwłokę zadziałania ogranicznika prądu pozwalając na zasilanie odbiorników pobierających duży prąd w chwili włączenia.Do sterowania pracą służą dwa przyciski umieszczone na płycie czołowej.
Ze względu na dużą moc wyjściową zasilacz nadaje się idealnie do serwisów RTV i komputerowych (np. naprawa odbiorników samochodowych, zasilanie kas fiskalnych, drukarek itp.).
Można także ładować zespoły akumulatorów Cd-Ni o różnych napięciach znamionowych wykorzystując procedurę ładowania stałym prądem.

 

Obsługa zasilacza

Zasilacz należy przyłączyć do gniazda sieciowego wyposażonego w bolec uziemiający. Urządzenie włącza się do sieci przełącznikiem umieszczonym na płycie tylnej, oznaczonym napisem SIEĆ.
Po włączeniu zasilacza można ustawić napięcie wyjściowe przed podaniem go na zaciski.Stan taki sygnalizuje dioda NAPIĘCIE USTAWIONE. Regulując potencjometrem NAPIĘCIE obserwuje się jego przybliżoną wartośc na wyświetlaczu. Wciśnięcie przycisku ZAŁĄCZ powoduje podanie napięcia na zaciski wyjściowe. Jest to sygnalizowane zapaleniem diody PRACA.
Wartość ograniczenia prądowego nastawiana jest pokrętłem PRĄD.
Przycisk MOD umożliwia zmianę parametru wyświetlanego na wyświetlaczu podczas pracy zasilacza:
-zapalona dioda NAPIĘCIE WYJŚCIOWE – wyświetlacz wskazuje wartość napięcia na zaciskach wyjściowych zasilacza [V]
-zapalona dioda PRĄD – wyświetlacz wskazuje pobór prądu z zasilacza [A].

Przeciążenie lub zwarcie zacisków wyjściowych zasilacza powoduje zadziałanie wewnętrznego zabezpieczenia. ńastępuje zapalenie diody czerwonej PRZECIĄŻENIE włączona zostaje sygnalizacja akustyczna oraz następuje wyłączenie napięcia na zaciskach wyjściowych zasilacza.
Ponowne uruchomienie jest możliwe po wciśnięciu przycisku ZAŁĄCZ.
Zasilacz posiada wbudowany wentylator pomagający rozproszyć wydzielane ciepło podczas pracy z dużym prądem wyjściowym. Sterowanie jego pracą jest automatyczne.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych w dolnej i górnej części obudowy!