Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisów: www.elnika.com.pl oraz www.elnika.com.pl/odsmigla (dalej „Serwisy”).

Z.U. RTV ELEKTRONIKA Jacek Stachoń szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisów. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Informujemy, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych oraz podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Słownik pojęć:

 • Cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Administrator i Inspektor Danych Osobowych

 • Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisów jest:

Jacek Stachoń
ul. Kolejowa 1
33-170 Tuchów

Inspektor danych osobowych nie został powołany. 

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje, służące do identyfikacji Państwa osoby, takie jak

 • Nazwa/ Nazwisko i imię
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Nr telefonu
 • NIP

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies.

Podczas Państwa odwiedzin Serwisów zbierane są dane dotyczące wizyty, tj.:

- adres IP (każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią),

- pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane i / lub przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to uzasadnione, jeśli jest to prawnie dozwolone lub jeśli wyrażona została na to zgoda.

Pytanie/Kontakt

Kontakt z nami (na przykład za pośrednictwem e-mail) oznacza pobieranie danych osobowych, które Państwo podajecie. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu nawiązania kontaktu i powiązanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa wniosek zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną do przetworzenia jest art. 6 pkt 1 lit. b Rozporządzenia.

Twoje dane zostaną automatycznie usunięte po ostatecznym przetworzeniu zapytania, jeśli można wywnioskować z okoliczności, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona, nie jest wymagane dalsze przetwarzanie (na przykład w kontekście zawarcia umowy z partnerem kontraktowym) i jeśli nie wykluczają ustawowych wymogów dotyczących przechowywania.

Powierzenie przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych może również zostać przeprowadzone przez zewnętrzny podmiot przetwarzający dane, którego zgodnie z umową zobowiązujemy do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami (np. dane podane w celu wystawienia faktury mogą zostać przekazane firmie prowadzącej księgowość w celu dokonania wymaganych prawem rozliczeń).

Przekazywanie danych osobowych w celu przetwarzania i realizacji zamówień

Pobierane przez nas dane osobowe zostaną przekazane w ramach realizacji umowy właściwej firmie transportowej, o ile jest to konieczne do dostarczenia towarów.

Przekazujemy dane dotyczące Państwa płatności w ramach przetwarzania płatności na rzecz określonego banku.

Dane podawane w celu wystawienia faktury mogą być przekazywane podmiotom, z którymi zawarliśmy właściwe umowy dotyczące rozliczeń księgowych w celu i zakresie określonym w tych umowach.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne dla realizacji umowy, do przetwarzania zapytań i wykonania zamówienia i leży w naszym interesie lub jest wymagane w zakresie dozwolonym przez prawo.

Także późniejsze przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy nowy cel będzie zgodny z pierwotnym celem.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Zabezpieczenia:

W celu ochrony przetwarzanych w serwisach danych stosowane są różnorakie zabezpieczenia, takie jak firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostęp do danych przydzielany jest tylko osobom i podmiotom, które są do tego upoważnione. Dane przetwarzane są tylko w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Zmiana Polityki Prywatności:

Z.U. RTV ELEKTRONIKA Jacek Stachoń zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej na niniejszej stronie. Zmiany w Polityce Prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Kontakt:

Z.U. RTV ELEKTRONIKA Jacek Stachoń
ul. Kolejowa 1
33-170 Tuchów
tel. 14 652 40 70
e-mail: elnika@elnika.com.pl